Metsäteiden perusparannus

Kokonaiskustannuksiin huomattava tuki

Valtio tukee kunnostusojitusta maksamalla kokonaiskustannuksiin tukea 50% prosenttia.

Lisäksi hyödytte arvonlisäverona 24 %, joka tiekunnan kautta tehtynä korjaus- / hoitotoimenpiteenä jää palautumatta maanomistajalle.

Metsätieksi luetaan yksityistie, jolla on tiekunta ja sen metsäkäytön osuus tieyksiköistä laskettuna on yli 30%.

Tämän hetken keskimääräinen toteutuskustannus perusparannustöissä on 5 – 7 euroa tiemetriltä, josta on vähennetty valtion tuki. Tarkemmat kustannusarviot saadaan alustavalla suunnittelulla ennen tiekokousta. (hinnat. alv.0%)

Perusparannushanke sisältää:

Hoidamme kaikki perusparannukseen liittyvät työt ”avaimet käteen” periaatteella. Palvelumme sisältää tilanteesta riippuen seuraavat työvaiheet:

  • hankkeen käynnistäminen ja kokouksen koolle kutsuminen (ilmaista mo.
  • maastosuunnittelu (ilmaista mo.)
  • tieyksiköiden laskenta ja muiden asiakirjojen koostaminen (ilmaista mo.)
  • yksityistietoimitus ja sen hakeminen (ilmaista mo.)
  • valtion rahoitustuen hakeminen (ilmaista mo.)
  • viranomaisille tehtävien ilmoitusten hoitaminen (ilmaista mo.)
  • urakkatarjouskilpailun järjestäminen (ilmaista mo.)
  • tietöiden teettäminen, sekä laadun valvonta ja tarkastukset
  • yhteishankkeiden hallinnonhoito, osakkaiden laskutus yms.

Verovähennykset

Tien perusparannuskustannukset voi poistaa metsäverotuksessa 15 prosentin vuotuisin poistoin.

Valtion tukien saanti metsäteiden perusparannukseen edellyttää etukäteen laadittua ja hyväksyttyä suunnitelmaa.  Ammattilaisen työnä nämä etuudet tulevat kiinteistön omistajalle varmasti.  Samalla tulee turvattua se, että työn laatu vastaa nykyaikaisia ympäristö -, metsäsertifiointi vaatimuksia ja on taloudellisesti edullista.

Yhteystiedot

Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Ky
Ostolantie 4 H 13, 63700 Ähtäri
Puh: 040 – 577 6694
e-mail: markus.seppakoski@gmail.com

Ota yhteyttä tai laita tarjouspyyntö!

Pidätämme oikeudet muutoksiin sivuillamme.

Website by Koskila.net