Metsäojat kuntoon!

Kokonaiskustannuksiin huomattava tuki

Valtio tukee kunnostusojitusta maksamalla kokonaiskustannuksiin tukea 60% prosenttia.

Suunnittelu

Ojituksen suunnittelu ja toteutus kuuluu Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) tuen piiriin. Suunnittelu takaa tarpeellisten ojien kunnostamisen, sekä tarvittavien lisäojien ja muiden kuivatusratkaisujen suunnittelun. Kemera tukea myönnetään ainoastaan suunnitelman perusteella. Suunnittelussa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus, vesilaki, vesistönsuojelulliset näkökohdat ja tehdään vesiensuojelusuunnitelma. Ojitussuunnitelma laaditaan maanomistajan tarpeiden mukaan. Suunnittelussa otetaan huomioon maanomistajan metsän käyttö. Esimerkiksi kuinka paljon maanomistaja haluaa painottaa monikäyttöön ja kuinka paljon talouskäyttöön.

Kunnostusojituksen kustannukset tulevat pääsääntöisesti takaisin jo ojalinjahakkuista, joten erillistä sijoitusta kunnostusojitukseen ei tarvitse tehdä.

Kunnostusojitus hanke sisältää:

Hoidamme kaikki ojitukseen liittyvät työt ”avaimet käteen” periaatteella. Palvelumme sisältää tilanteesta riippuen seuraavat työvaiheet:

  • Hankkeen käynnistäminen
  • Maastosuunnittelu ja maastomerkinnät
  • Asiakaspalaveri suunnitelmasta
  • Ojitussuunnitelman, vesiensuojelusuunnitelman ja muiden asiakirjojen koostaminen
  • Ojitusilmoituksen laatiminen, (ELY-keskus)
  • Valtion rahoitustuen hakeminen
  • Viranomaisille tehtävien ilmoitusten hoitaminen
  • Urakkatarjouskilpailun järjestäminen
  • Kaivuutöiden teettäminen, sekä laadun valvonta ja tarkastukset
  • yhteishankkeiden hallinnonhoito ja osakkaiden laskutus yms.

Miksi kannattaa kunnostusojittaa?

Kunnostusojituksen tarkoituksena on säilyttää aiemmin ojitetut alueet kasvukunnossa. Käytännössä se tarkoittaa vanhojen ojien perkausta ja liian harvojen ojaverkostojen täydentämistä uusilla ojilla. Ennen ojitustoimenpiteitä ylitiheät puustot kannattaa harventaa ja näin varmistaa metsän hyvä arvokasvu ojituksen jälkeen. Pääsääntöisesti ojitusalueiden ojalinja- ja harvennushakkuut kattavat ojituksesta syntyvät kulut. Näin metsänomistajan ei tarvitse sijoittaa ojitukseen, vaan metsä sijoittaa itse itsensä hoitamiseen. Yleensä ojituksen yhteydessä tehdyistä hakkuista jää myös metsäomistajalle vielä vaivanpalkkaa.

Ympäristöasiat otetaan huomioon!

Uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012. Tämän myötä ojituksen ilmoitusvelvollisuus on tullut koskemaan myös kunnostusojituksia. Ilmoitus tulee tehdä ELY-keskukseen 60 päivää ennen toimenpidettä ja sen tulee sisältää mm. vesiensuojelusuunnitelman.  Lisäksi kunnostusojituksen täytyy täyttää Metsäsertifiointivaatimukset, joita 29. Toimenpiteillä pyritään vesiluonnon kuormituksen vähentämiseen sekä metsälailla suojeltavien kohteiden säilyttämiseen. Nämä kaikki ja paljon muuta tulee otettua huomioon yhteishankkeena tehdyssä kunnostusojituksessa.

Verovähennykset

Metsäverotuksessa voi poistaa ojituskustannukset 15 prosentin vuotuispoistoin.

Ammattitaitoinen työ metsänomistajan etu

Valtion tukien saanti kunnostusojitukseen edellyttää etukäteen laadittua ja hyväksyttyä suunnitelmaa.  Ammattilaisen työnä nämä etuudet tulevat metsänomistajalle takuuvarmasti.  Samalla tulee turvattua se, että työn laatu vastaa nykyaikaisia vesilain- ja metsäsertifiointi vaatimuksia, sekä on taloudellisesti edullista.

Halutessanne tehdä työtilauksen tai ottaa yhteyttä kysyäksenne lisää kunnostusojituksista ja rahoitusmahdollisuuksista, voitte tehdä sen Yhteydenottolomakkeella!

Yhteystiedot

Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Ky
Ostolantie 4 H 13, 63700 Ähtäri
Puh: 040 – 577 6694
e-mail: markus.seppakoski@gmail.com

Ota yhteyttä tai laita tarjouspyyntö!

Pidätämme oikeudet muutoksiin sivuillamme.

Website by Koskila.net